دهیاری خیرآباد میان جلگه
اهم فعالیتهای دهیاری خیرآباد میان جلگه
   بازدید کننده محترم  خوش آمدید.

              منتظر نظرات سازنده شما هستیم.

                         ***************

۱-دهستان غزالی:(۱۳ روستا)

روستاهای تشکیل دهنده دهستان غزالی عبارت اند از :

احمد آباد،پاباز، چاه سالار،حسين آباد جنگل،حصارسرخ ،دست فشاد ،ده حسيني، ريزآب ،شهر آباد، فديشه، گلقندشت، نصر آباد ،نو آباد.

۲-دهستان بلهرات:(۲۱روستا)

روستا های تابعه این دهستان عبارتند از :

آستایش،اسلام آباد،بزق،جنداب،حسن آبادبلهر،حسين آباد بلهر، ده نو بلهر،ذمه، ريگي ،سالاري ،شهركهنه ،عبدل آباد، عشرت آباد ،عنبركه ،قلعه شيشه، قوش آغل ،گلبوي بالا، گلبوي پائين، مسك آباد، مهدي آباد ،همايي. 

۳-دهستان عشق آباد:(۳۵روستا)

روستا های تابعه این دهستان عبارتند از :

ارغش،ابراهيم آباد، اردمه، اكبر آباد ،امير آباد ، باغ جهان، باقريه، پيرگز، تقي آباد ،چاه نسر، حاجي آباد ،حسين آباد عرب، حصارنو، خيرآباد ،دهنوشور، رئيسي ،سعد آباد عرب، سليماني، شوررود، شهرك امام ،صمديه ،عطائيه ،علي آباد، فتح آباد، قاسم آباد ،قاسمي، قره خان، كلاته حسن آباد ،كوشك،كوشكك ،گلشن، ماروس، محمود آباد، ميان بند، نعيم آباد.

دهیاران مرد  ۰۰۰نفر  ----------- دهیاران زن ۰۰نفر

دهیاران لیسانس     نفر

دهیاران فوق دیپلم    نفر

دهیاران دیپلم و یا مدرک پایین تر     نفر

بخش میان جلگه دارای سه دهستان و ۶۹ دهیاری

دهستان غزالی  با ۱۳ دهیاری

دهستان عشق آباد  با ۳۵ دهیاری

دهستان بلهرات  با ۲۱ دهیاری

بخش میان جلگه دارای ۱۱ روستای فاقد دهیاری نیز می باشد.

وسعت بخش میان جلگه بالغ بر ۳۰۰۰ کیلومتر مربع و

تقریبا" نصف کل مساحت نیشابور را دارا میباشد.

 

فلوچارت صدور پروانه

قابل توجه دهیاران-شوراها و متقاضیان محترم

بازدید کننده محترم فرم های قابل استفاده خود را از این بخش دانلود نمایید.

دانلود  فرم اعلام خسارت(اکسل)

دانلود لیست کامل ایمیل و وبلاگ دهیاریهای (اکسل)

دانلود  فرم خام نامه نگاری دهیاری(اکسل)

دانلود  فرم انشعاب آب

دانلود  فرم انشعاب برق

دانلود  فرم خام قرارداد آرماتور بندی

دانلود  فرم خام قرارداد بتن ریزی

دانلود  فرم خام قرارداد خاکبرداری

دانلود  فرم خام قراردادگچ کاری

دانلود  فرم خام قراردادمحوطه سازی

دانلود  فرم خام قراردادلوله کشی آب وفاضلاب

دانلود  فرم خام قراردادقالب بندی

دانلود  فرم خام قراردادسوله

دانلود  فرم خام قراردادرنگ آمیزی

دانلود  فرم خام قراردادداربست

دانلود  فرم خام قرارداد پیمانکاری

 

ایمیل و وبلاگ دهیاریهای بخش میان جلگه نیشابور

1 احمدآباد d.ahmadabad@gmail.com    www.dehyari-ahmadabad.blogfa.com
2 آستایش d.astayesh@gmail.com    www.dehyariastayesh.blogfa.com
3 اسلام آباد d.eslamabad@gmail.com    www.dehyarieslamabad.blogfa.com
4 ارغش d.Arghash@gmail.com     www.dehyariArghash.blogfa.com
5 ابراهیم آبادd.ebrahimabad@gmail.com-www.dehyariebrahimabad.blogfa.com
6 اکبرآباد d.akbarabad@gmil.com    www.dehyariakbarabad.blogfa.com
7 امیرآباد d.amirabad@gmail.com    www.dehyariamirabad.blogfa.com
8 اردمه d.ardameh@gmail.com    www.dehyariardameh.blogfa.com
9 بزق d.bezgh@gmail.com    www.dehyaribezgh.blogfa.com
10 باقریه d.bagheryeh@gmail.com    www.dehyaribagheryeh.blogfa.com
11 باغ جهان d.baghejahan@gmail.com    www.dehyaribaghejahan.blogfa.com
12 پیرگز d.pirgaz@gmail.com    www.dehyaripirgaz.blogfa.com
13 پاباز d.pabaz@gmail.com    www.dehyaripabaz.blogfa.com
14 تقی آباد d.taghiabad@gmail.com    www.dehyaritaghiabad.blogfa.com
15 جنداب d.jandaab@gmail.com    www.dehyarijandaab.blogfa.com
16 چاه نسر d.chahnasar@gmail.com    www.dehyarichahnasar.blogfa.com
17 حسین آباد عرب d.hosainabadarab@gmail.com    www.hosainabadarab.blogfa.com
18 حسین آباد جنگل d.hosainabadjangal@gmail.com    www.hosainabadjangal.blogfa.com
19 حصار سرخ d.hesarsorkh@gmail.com    www.dehyarihesarsorkh.blogfa.com
20 حسن آباد بلهر d.hasanabadbelher@gmail.com    www.dehyarihasanabad-b.blogfa.com
21 حسین آباد بلهر d.hosainabadbelher@gmail.com  www.hosainabadbelher.blogfa.com
22 حصار نو d.hesarnov@gmail.com  www.dehyarihesarnov.blogfa.com
23 چاه سالار d.chahsalar@gmail.com  www.dehyarichahsalar.blogfa.com
24 خیرآباد d.kheirabad@gmail.com  www.dehyarikheirabad.blogfa.com
25 دهنو بلهر d.dehnobelher@gmail.com  www.dehyaridehnobelher.blogfa.com
26 دهنو شورd.dehnoshur@gmail.comwww.dehyaridehnovshor.blogfa.com
27 ده حسینیd.dehhosseiny@gmail.com-www.dehyaridehhosseiny.blogfa.com
28 دستفشاد d.dastfeshad@gmail.com  www.dehyaridastfeshad.blogfa.com
29 ریزآب d.ryzab@gmail.com  www.dehyariryzab.blogfa.com
30 رئیسی dehyarraiesi@gmail.com  www.dehyariraiesi.blogfa.com
31 ریگی d.rigi@gmail.com  www.dehyaririgi.blogfa.com
32 ذمه d.zameh@gmail.com    www.dehyarizameh.blogfa.com
33 سالاری d.salari@gmail.com  www.dehyarisalari.blogfa.com
34 سليماني d.soleimani@gmail.com  www.dehyarisoleimani.blogfa.com
35 سعدآباد d.sadabad@gmail.com  www.dehyarisadabad.blogfa.com
36 شهرآباد d.shahrabad@gmail.com  www.dehyarishahrabad.blogfa.com
37 شوررود d.shurrud@gmail.com  www.dehyarishurrud.blogfa.com
38 شهرک امامd.shahrakemam@gmail.com-www.dehyarishahrakemam.blogfa.com
39 صمدیه d.samadiyeh@gm ail.com  www.dehyarisamadiyeh.blogfa.com
40 عطائیه d.ataiyeh@gmail.com  www.dehyariataiyeh.blogfa.com
41 عنبرکه d.anbarekeh@gmail.com  www.dehyarianbarekeh.blogfa.com
42 عشرت آباد d.eshratabad@gmail.com  www.dehyarieshratabad.blogfa.com
43 علی آباد d.aliabad@gmail.com  www.dehyarialiabad.blogfa.com
44 عبدل آباد d.abdolabad@gmail.com  www.dehyariabdolabad.blogfa.com
45 فدیشه d.fedeysheh@gmail.com  www.dehyarifedeysheh.blogfa.com
46 فتح آباد d.fathabad@gmail.com  www.dehyarifathabad.blogfa.com
47 قاسمی d.ghasemi@gmail.com  www.dehyarighasemi.blogfa.com
48 قاسم آباد دهنه d.ghasemabad@gmail.com  www.dehyar.blogfa.com
49 قوش آغل d.ghushaghol@gmail.com  www.dehyarighushaghol.blogfa.com
50 قلعه شیشه d.ghaleshishe@gmail.com  www.dehyarighaleshishe.blogfa.com
51 قاراخان d.gharakhan@gmail.com  www.dehyarigharakhan.blogfa.com
52 کلاته حسن آباد d.k.hesanabad@gmail.com  www.dehyari-k-hesanabad.blogfa.com
53 کلاته محمودآباد d.mahmudabad@gmail.com  www.dehyarimahmudabad.blogfa.com
54 کوشک d.kooshk@gmail.com  www.dehyarikooshk.blogfa.com
55 گلبو سفلی d.golbusofla@gmail.com  www.golbusofla.blogfa.com
56 گلبو علیا d.golbuolia@gmail.com www.dehyarigolbuolia.blogfa.com
57 گلشن d.golshan@gmail.com  www.dehyarigolshan.blogfa.com
58 گلقندشت d.golghandasht@gmail.com  www.dehyarigolghandasht.blogfa.com
59 ماروس d.maroos@gmail.com  www.dehyarimaroos.blogfa.com
60 مسک آباد d.moskabad@gmail.com  www.dehyarimoskabad.blogfa.com
61 مهدی آباد d.mehdiabad@gmail.com  www.dehyarimehdiabad.blogfa.com
62 میان بند d.mianband@gmail.com  www.dehyarimianband.blogfa.com
63 نوآباد d.noabad@gmail.com  www.dehyarinoabad.blogfa.com
64 نصر آباد d.nasrabad@gmail.com  www.dehyarinasrabad.blogfa.com
65 نعیم آباد d.naeemabad@gmail.com  www.dehyarinaeemabad.blogfa.com
66 همایی d.homaye@gmail.com  www.dehyarihomaye.blogfa.com
67 کوشکک d.kooshkack@gmail.com  www.dehyarikooshkack.blogfa.com
68 شهر کهنه d.shahrkohneh@gmail.com  www.dehyarishahrkohneh.blogfa.com
69 حاجی آباد d.hajiabad@gmail.com  www.dehyari-hajiabad.blogfa.com

دستورالعمل ها و شیوه نامه های  دهیاری

منشور اخلاقی دهیاری 

♦ شرح خدمات طرح هادی 

♦ شیوه نامه بهسازی ابنیه خشتی

♦ دستورالعمل پلاک گذاری دهیاری

♦ دستورالعمل جدول گذاری معابر روستایی 

♦ دستورالعمل اطلاع رساني دهياريها به عموم

♦ توسعه گردشگري روستايي و حفظ ميراث فرهنگي

♦ دستورالعمل ایجاد، ساماندهی و مدیریت گورستان روستایی

♦ شیوه نامه تهیه طرح های تفکیک از مبدا و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی

 

با تشکر از  دهیاری روستای باصفای وانشان-گلپایگان اصفهان

 

 

 

 

[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 8:8 ] [ دهیار روستا ]
درباره وبلاگ
آرشيو مطالب
امکانات وب